Klasyfikacja statków według Polskiego Rejestru Statków

klasyfikacja statków
Autor panama · 25-07-22 · Usługi

Polski Rejestr Statków to polskie towarzystwo klasyfikacyjne które powołano do funkcjonowania w 1936 r. Przed II Wojną Światową PRS nosił nazwę Polskiego Rejestru Żeglugi Śródlądowej, obecna nazwa obowiązuje od 1947 r. Warto poznać w jaki sposób klasyfikowane są statki.

Statki klasyfikowane według materiału budowli

Jedną z klasyfikacji jest ta oparta o materiał konstrukcyjny kadłuba. W ten sposób możemy rozróżnić statki na: drewniane, stalowe, ze stopów aluminiowych, z tworzyw sztucznych oraz żelazobetonowe.

Statki klasyfikowane według wielkości

Handysize to zwykle masowce, choć zdarza się, że również nazwę tę nadaje się zbiornikowcom oraz produktowcom gdzie nośność wynosi 15000- 35000 ton. Powyżej tej wielkości musimy już mówić o Handymax, gdzie nośność waha się pomiędzy 35000 a 58000 ton. Należy zaznaczyć, że nie ma jak dotąd nazwy dla statku o wielkości poniżej 15000 ton. Niektórzy podkreślają jednak, że Handymax bądź też Supramax osiąga do 60000 ton, Terminem Aframax określa się tankowiec o nośności pomiędzy 80000 a 120000 gdzie dwt oznacza deadweight tonnage co po polsku znaczy tyle co nośność.

Statki klasyfikowane według funkcji

Statki należy podzielić również ze względu na wykonywaną przez nie pracę, w ten sposób musimy powiedzieć o statkach:

 • handlowych, gdzie klasyfikacja statków podzielona jest na kilka kategorii:

  • kontenerowiec,
  • drobnicowiec,
  • masowiec,
  • zbiornikowiec,
  • Ro-ro;
 • zaopatrzenia;
 • służb handlowych;
 • wojennych, chodzi o okręty wojenne;
 • sportowych i innych;
 • pasażerskich.

Możemy wspomnieć również o statkach, które służą w żegludze nieograniczonej tzn. w wielkiej, małej, bałtyckiej, przybrzeżnej, portowej zalewowej, śródlądowej jak również ograniczonej, czyli w świetle przepisów INTK do 200 oraz do 50 mil od portu schronienia.