Jakie są rodzaje transportu morskiego?

Eksport drogą morską
Autor panama · 16-07-22 · Przemysł morski

Transport morski to jedna z najstarszych form transportu towarów. Można go podzielić na wiele kategorii i sklasyfikować pod względem różnic w typach transportu oraz systemie pracy.

Czym jest transport morski?

Transport morski to jedna z form transportu ładunków i towarów, której realizacja odbywa się za pomocą specjalnych statków - kontenerowców, masowców i drobnicowców. Można go podzielić na krajowy i międzynarodowy oraz sklasyfikować pod względem systemu pracy na :

 • transport liniowy- realizowany według stałego rozkładu na stałych trasach;
 • transport kabotażaowy- realizowany między portami, które znajdują się w tym samym państwie;
 • wahadłowy- realizowany pomiędzy dwoma konkretnymi portami;
 • trampowy - realizowany bez rozkładu, dostosowany do aktualnego zapotrzebowania rynku.

Transport morski może odbywać się za pomocą różnych rodzajów statków m.in.:

 • kontenerowce;
 • gazowce;
 • masowce;
 • tankowce;
 • statki pasażerskie;
 • zbiornikowce;
 • drobnicowce.

Zabezpieczenie towarów w transporcie morskim

Zabezpieczenie towarów w transporcie morskim jest niezwykle istotne ze względu na warunku atmosferyczne, które pojawiają się podczas rejsu na morzu. Największymi czynnikami ryzyka uszkodzenia ładunków są wilgoć i wahania temperatury.

Rodzaj zabezpieczenia należy dostosować do rodzaju przewożonego ładunku. Kluczowymi kwestiami jest odpowiednie ułożenie towarów, właściwe opakowania i zabezpieczenie materiałem amortyzującym. W transporcie morskim używa się m. in. specjalnych worków sztuaterskich (rodzaj poduszek powietrznych) oraz specjalistycznych folii przeciwwilgociowych i środków osuszających.

Eksport towarów i cło

Przyjęcie towaru i ich eksport poza granice kraju drogą morską wiąże się z koniecznością przeprowadzenia odprawy celnej. Odprawa celna polega na sprawdzeniu ładunku i jego zabezpieczeniu tak, aby jego obrót mógł odbywać się zgodnie z prawem i umowami międzynarodowymi. Podczas odprawy pobiera się również cło i podatki oraz sprawdza dokumentację. Po zakończeniu odprawy można eksportować towary za granicę.