Zabezpieczenie infrastruktury portu morskiego

Plan ochrony portu morskiego
Autor panama · 13-06-22 · Przemysł morski

W związku z ciągłym rozwojem transportu morskiego, znaczenie bezpieczeństwa zarówno flot, jak i portów morskich jest większe niż kiedykolwiek. Zabezpieczenie portów przed różnymi zagrożeniami to kwestia warta szczegółowego omówienia.

Ochrona portu morskiego przed atakami terrorystycznymi

Od połowy XX wieku nastąpił gwałtowny wzrost aktów terrorystycznych skierowanych przeciwko statkom i portom morskim. Wymuszanie okupu i grabieże w rejonach zagrożonych piractwem i terroryzmem sprawiają, że konieczny jest szczegółowy plan ochrony portu morskiego. Obiekty portowe jako miejsca składowania i obiegu dużych ilości wartościowych towarów potrzebują przemyślanego i racjonalnego planowania ochrony przed atakami terrorystycznymi.

 

Sposoby ochrony portów morskich - analiza przykładów

Dobrym przykładem ochrony portów morskich jest tworzenie centrów reagowania kryzysowego, które pozwalają na szybkie koordynowanie działań służb ratowniczych i obronnych, a także na sprawny przesył informacji nt. zagrożeń występujących na terenie portu. Międzynarodowy kodeks ochrony statku i obiektu portowego to z kolei przykład prawnego wpływania na ochronę portów, który zakłada szczegółowe zalecenia i wymagania co do ochrony portów i statków.

Ochrona portów morskich - zadania i możliwości

Plan ochrony portu morskiego powinien zakładać przewidywanie, ocenę zagrożeń i wreszcie środki zapobiegawcze wobec najczęstszych zagrożeń portów. W praktyce wszystkie powyższe zadania będą się różniły w zależności od położenia portu, jego struktury i obsługiwanych typów statków. Inaczej będzie wyglądać ochrona portu wycieczkowego, a inaczej towarowego portu przeładunkowego.

Bezpieczeństwo portów morskich

Po atakach terrorystycznych we wrześniu 2001 zdano sobie sprawę, że środki transportu i infrastruktura mogą stać się celem, ale i narzędziem w rękach terrorystów. Ponieważ transport morski jest jednym z najważniejszych trybów w działaniu gospodarki światowej, odpowiedni plan ochrony portu morskiego jest już nie tylko wskazany, ale i bezwzględnie konieczny.