Jakie metody są najczęściej stosowane do mierzenia pojemności statków?

Mierzenie pojemności statku
Autor panama · 22-05-22 · Przemysł morski

Pojemność statku to jeden z kluczowych parametrów branych pod uwagę w transporcie morskim. Skuteczne mierzenie pojemności statku jest konieczne dla logistyki, handlu i statystyki, dlatego wypracowano szereg metod pomiarowych. Część z nich ustandaryzowano już w 1947 roku za sprawą międzynarodowej „Konwencji o jednolitym sposobie pomierzania pojemności statków”.

Pojemność statku a waga

Pojemność i waga statku to oczywiście różne, choć wpływające na siebie parametry. ładowność statku to właśnie jego pojemność, czyli to, ile ładunku dodatkowego może pomieścić statek. Wlicza się do tego także zapasy na podróż, paliwo oraz załogę. Natomiast sam ciężar statku to jego waga z pełnym wyposażeniem, ale bez wliczania ładunków. Obie liczby pozwalają obliczyć wyporność, czyli ogólny parametr wielkości statku.

Jak mierzyć pojemność statku?

Mierzenie pojemności statku nie jest najłatwiejszym zadaniem, ale istnieje kilka metod umożliwiających to. W Polsce prawne aspekty pomiaru statku określa między innymi „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie pomiaru statków morskich”, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje co do procedur pomiaru statku. Większość z nich korzysta z różnych wzorów w zależności od typu i wielkości jednostki. Ich wspólną cechą jest uwzględnienie zarówno długości, szerokości i wysokości statku w różnych punktach, jak i objętości wszystkich pomieszczeń i przestrzeni.

Czy istnieje jakiś sposób aby zmniejszyć koszty mierzenia pojemności statku?

Koszt pomiaru statku jest ściśle uzależniony od dwóch czynników: pierwszym jest wielkość statku, im większy, tym pomiar będzie oczywiście bardziej kosztowny, drugim są wahania walut, gdyż przelicznik wg. którego pobierane są opłaty za pomiar ciągle się zmieniają. Ponieważ trudno wpływać na oba czynniki, trudno też mówić o możliwości zredukowania kosztu pomiarów.

Ile kosztuje mierzenie pojemności statku?

Jak już wspomniano, mierzenie pojemności statku jest ściśle zależne od wielkości jednostki i wahań giełdowych. Jednak ogólnie można powiedzieć, że kwota ta powinna zamknąć się między kilkoma, a kilkudziesięcioma tysiącami złotych dla największych jednostek. Plusem jest fakt, że certyfikat pomiaru jest ważny bezterminowo, więc koszt pomiaru jest jednorazowy.