Usługi
morskie
Usługi
przemysłowe
Dyrektywy
Europejskie
Przepisy
i standardy 
Lloyd's Register
Quality Assurance 
Zatwierdzeni
producenci i produkty 

Usługi

 • Inspekcje u producenta i certyfikacja materiałów
 • Nadzór nad budową i certyfikacja wyrobów zgodnie z określonymi normami, standardami i specyfikacjami klienta
 • Inspekcje przedwysyłkowe (tzw pre-shipment inspection)
 • Nadzór nad budową i certyfikacja urządzeń ciśnieniowych zgodnie z uznanymi standardami (takimi jak ASME)
 • Weryfikacja zgodności wyrobów z dyrektywami UE (np PED i TPED)
 • Weryfikacja zgodności z dokumentacją i inspekcje urządzeń związanych z wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego
 • Certyfikacja personelu (spawacze)
 • Weryfikacja i certyfikacja procedur spawalniczych

 • Inspekcje i certyfikacja materiałów hutniczych przeznaczonych do zastosowań przemysłowych:
  - blachy stalowe (konstrukcyjne i kotłowe)
  - profile stalowe walcowane (np. pręty przeznaczone na osie wirników siłowni wiatrowych)
  - rury stalowe bezszwowe i ze szwem
  - profile stalowe kute (np. pręty na wały generatorów)
  - odkuwki stalowe (np. wały dla silników stacjonarnych)
  - odlewy stalowe i żeliwne (np. elementy silników)
  - profile z metali nieżelaznych (np. pręty aluminiowe)
 • Inspekcje maszyn i urządzeń w trakcie ich budowy i prób
  - kompletne generatory elektryczne dużych mocy dla energetyki przemysłowej lub ich części (stojany lub wirniki)
  - wysokoprężne silniki spalinowe do zastosowań stacjonarnych (elektrownie)
  - transformatory elektryczne dużych mocy
  - platformy kołowe do transportu kontenerów (roll-trailers)
  - kontenery
 • Stalowe konstrukcje spawane
  - stojany generatorów energetycznych
  - elementy urządzeń dźwigowych
  - elementy elektrofiltrów
  - obudowy przekładni redukcyjnych
 • Inspekcje przedwysyłkowe
  Dokonywane są na zlecenie klienta (nabywcy) i według jego wymagań, w zasadzie wyłącznie dla klientów zagranicznych jako bezstronna instytucja inspekcyjna.
  - produkty i materiały (n.p. karbid w beczkach, elektrody, granulowane tworzywa sztuczne i inne materiały chemiczne)
  - używane maszyny i urządzenia po zdemontowaniu
  - urządzenia i zespoły przed wysyłką z zakładu producenta lub podczas załadunku na wagon kolejowy, naczepę kołową lub statek.
 • Nadzór nad budową i certyfikacja urządzeń ciśnieniowych zgodnie z uznanymi przepisami, standardami i dyrektywami:
  - EN, AD 2000 , Stoomwezen, ASME
  - Europejska Dyrektywa Urządzeń Ciśnieniowych (PED)
  - Europejska Dyrektywa dla Przenośnych Urządzeń Ciśnieniowych (T-PED)
  - Przepisy Indian Boiler Regulations (IBR)

  - Przepisy Ministry of Manpower (MOM) Singapore

  - Przepisy Ministry of Health and Labor (MHLW) Japan

  - Przepisy US Department of Trade 
 • ASME
  Lloyd’s Register Insurance, Inc., będąca spółką wchodzącą w skład światowej korporacji Lloyd’s Register, świadczy na całym świecie usługi inspekcyjne w pełnym zakresie określonym przez normę ASME*, działając jako Autoryzowana Agencja Inspekcyjna (Authorised Inspection Agency).
  W Polsce usługi te świadczone są w imieniu LR Insurance Inc. przez inspektorów Lloyd’s Register Polska autoryzowanych imiennie przez ASME za pośrednictwem Lloyd’s Register Insurance Inc.
 • DYREKTYWY EUROPEJSKIE
  Autoryzowani Inspektorzy Lloyd’s Register Polska , działając w imieniu Instytucji Notyfikowanych należących do korporacji Lloyd’s Register, takich jak Lloyd’s Register Verification Ltd i LRQA GmbH mogą wykonywać usługi związane z certyfikacją wyrobów na zgodność z następującymi Dyrektywami Europejskimi:
  - Dyrektywa UE w/s wyposażenia statków (MED)
  - Dyrektywa UE w/s urządzeń ciśnieniowych (PED)
  - Dyrektywa UE w/s prostych zbiorników ciśnieniowych (SPV)
  - Dyrektywa UE w/s przewoźnych urządzeń ciśnieniowych (T-PED)
  - Dyrektywa maszynowa UE (Machinery Directive)
  - Dyrektywa ATEX UE (w/s urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem)
  - Dyrektywa UE w/s wyrobów budowlanych
  - Dyrektywa w/s interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości
 • PED (Dyrektywa PED 97/23/WE)
  - Zatwierdzenie dokumentacji na zgodność z PED – moduł B (przez instytucje notyfikowane LR to jest LRV lub LRQA GmbH)
  - Certyfikacja producentów na zgodność z PED - prowadzenie audytów dla modułu H oraz inspekcje dla modułu D, F i G
  - Weryfikacja wyrobów na zgodność z PED - moduł F lub G
  - Weryfikacja i kwalifikacja procedur spawalniczych oraz  kwalifikacja spawaczy
  - Prezentacje PED dla klientów
  - Specjalna ocena materiałów systemu QM
 • T-PED
  Zatwierdzenie dokumentacji na zgodność z T-PED (przez Instytucje  Notyfikowane LR)
  Weryfikacja wyrobów na zgodność z T-PED – moduł F

 

 • Przykładowe urządzenia ciśnieniowe podlegające inspekcji na zgodność z Dyrektywą PED i/lub ASME
  - Wymienniki ciepła
  - Elementy kotłów energetycznych
  - Walczaki i kolektory
  - Ściany szczelne
  - Inne zbiorniki ciśnieniowe
  - Wiązki rurowe
  - Rurociągi
 • Inspektorzy w ramach różnych typów inspekcji uczestniczą w badaniach materiałów:
  Nadzór nad badaniami:
  - oględziny wizualne
  - badania wytrzymałościowe (zrywcze i udarnościowe)
  - badania magnetyczno-proszkowe
  - badania ultradźwiękowe
  - badania rentgenowskie

Working together for a safer world


Lloyd's Register and variants of it are trading names of Lloyd's Register Group Limited, its subsidiaries and affiliates. 
Lloyd's Register Group Services Limited Reg. no. 6193893 is a limited company registered in England and Wales. Registered office: 71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS, UK.

Copyright Lloyd's Register Group Services Limited 2014. A member of the Lloyd's Register group.