Usługi
morskie
Usługi
przemysłowe
Dyrektywy
Europejskie
Przepisy
i standardy 
Lloyd's Register
Quality Assurance 
Zatwierdzeni
producenci i produkty 

ASME

Autoryzacja ASME

Uzyskanie przez firmę uprawnień do produkcji urządzeń ciśnieniowych z tzw. stemplem S, PP, A, U, U2 lub U3 wymaga ustanowienia systemu kontroli jakości zgodnego z przepisami ASME oraz poddania tego systemu auditowi certyfikującemu.

Audit jest przeprowadzany na wniosek producenta przez przedstawiciela ASME i Autoryzowanej Agencji Inspekcyjnej.

Pozytywny wynik auditu jest podstawą wystawienia Certyfikatu Autoryzacji i przydzielenia tzw. stempli.  

 

O firmie

Usługi z zakresu przepisów ASME świadczone przez są przez LR Insurance,Inc.- spółkę działającą w ramach Lloyd's Register Group.

LR Insurance, Inc. jest akredytowaną przez ASME  Autoryzowaną Agencją Inspekcyjną, przeprowadzającą inspekcje na zgodność z przepisami ASME.

Firma jest skoncentrowana na świadczeniu usług dla klientów poza Ameryką Północną i jej udział w tym segmencie rynku wynosi ok. 30%.

LR Insurance, Inc. zatrudnia ponad 170 Autoryzowanych Inspektorów ASME (AI) na całym świecie.

LR Insurance, Inc. jest obecny w Polsce od ponad 25 lat i nasi inspektorzy mogą się poszczycić ogromnym doświadczeniem oraz dogłębną znajomością przepisów ASME.

W Polsce  usługi LR Insurance, Inc. są świadczone przez inspektorów Lloyd's Register Polska autoryzowanych przez LR Insurance, Inc.

 

Oferta

Oferujemy następujące usługi w zakresie przepisów ASME:

  • kompleksowa pomoc podczas przygotowania firm do autoryzacji wg. ASME Codes Sekcje I , IV, VIII div.1,2,3, XII (uzyskanie Certyfikatu Autoryzacji)
  • konsultacje nt. wymagań przepisów ASME w tym również B31.1 i B31.3
  • szkolenia
  • audity wstępne
  • udział w auditach certyfikujących ASME
  • inspekcje urządzeń ciśnieniowych (ze stemplem)
  • inspekcje urządzeń ciśnieniowych (bez stempla)
  • monitoring systemów kontroli
  • nadzór nad dopuszczeniem  technologii i kwalifikacja spawaczy wg. ASME Section IX i AWS D1.1
  • autoryzacja ASME

 

Kontakt

Wszelkie zapytania w sprawach dotyczących przepisów ASME prosimy kierować do biura w Katowicach:

Telefon: +48 (0)32 2091790
E-mail: katowice@lr.org

Working together for a safer world


Lloyd's Register and variants of it are trading names of Lloyd's Register Group Limited, its subsidiaries and affiliates. 
Lloyd's Register Group Services Limited Reg. no. 6193893 is a limited company registered in England and Wales. Registered office: 71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS, UK.

Copyright Lloyd's Register Group Services Limited 2014. A member of the Lloyd's Register group.