Usługi
morskie
Usługi
przemysłowe
Dyrektywy
Europejskie
Przepisy
i standardy 
Lloyd's Register
Quality Assurance 
Zatwierdzeni
producenci i produkty 

Aktualności

Nowy program szkoleń na I połowę 2017 roku

Szanowni Państwo, powoli kończy się już rok 2016, więc skończył się również nasz program szkoleń zaplanowanym w mijającym roku. W tym roku wprowadziliśmy również pięć nowych szkoleń w j. polskim do naszego wykazu oraz jedno opracowane lokalnie. Jest już dostępny nowy program szkoleń na I połowę 2017 roku. Serdecznie zapraszamy do przeglądnięcia naszych nowych propozycji.

Nowe szkolenia w naszym wykazie szkoleń

Z przyjemnością informujemy, że właśnie dodaliśmy do naszego wykazu szkoleń dwa nowe szkolenia, do uczestnictwa w których serdecznie zapraszamy, a są to: 1) Kodeks ISM, a Osoba Wyznaczona (DPA) – 2 dni. 2) Inspekcje statkowych ładunkowych urządzeń dźwigowych oraz żurawików – 1.5 dnia. Mamy nadzieje, że w/w szkolenia spotkają się z Państwa zainteresowaniem

Nowe szkolenie: praktyczne podejście do Dyrektywy Europejskiej dla Monitorowania, Raportowania i Weryfikacji (MRV) dot. emisji CO2 w żegludze

Szanowni Państwo, Unijna Dyrektywa dotycząca „Monitorowania, raportowania i weryfikacji” (MRV) emisji CO2, pochodzących z transportu morskiego weszła w życie w lipcu 2015. Od 2018 statki > 5000GT zawijające, wychodzące lub operujące pomiędzy portami UE będą zobowiązane do zgłaszania swoich zweryfikowanych sprawozdań dotyczących emisji i innych istotnych informacji. Aby umożliwić firmom żeglugowym lepsze zrozumienie tematyki, przez co łatwiejsze opracowanie i wdrożenie wymagań Dyrektywy w wyznaczonym czasie, przygotowaliśmy dla Państwa jednodniowe szkolenie, na które zapraszamy.

Nowy cykl szkoleń wrzesień - grudzień 2016

Szanowni Państwo, rozpoczynamy we wrześniu 2016 nowy cykl szkoleń: wrzesień-grudzień. Zawiera on dwa nowo wprowadzone szkolenia w j. polskim i są to: trzydniowy – „Audytor wewnętrzny ISM/ISPS” oraz trzydniowy z założenia, chociaż może być rozdzielony wg zainteresowania tematycznego – „Inspekcje systemów elektrotechnicznych oraz automatyki i sterowania”. W październiku 2015 minęło już 10 lat prowadzenia działalności szkoleń morskich LR w Polsce, podczas której mieliśmy przyjemność spotkać ponad 1100 osób uczestniczących w naszych różnych szkoleniach i prowadzonych seminariach. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach w nadchodzącym sezonie.

Fotografia ze szkolenia

Jednodniowe szkolenie na temat: „Materiały, spawanie oraz badania nieniszczące – podstawy”

W dniu 3 marca 2016 w Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. J. Piłsudskiego S.A., przeprowadzono jednodniowe szkolenie na temat: „Materiały, spawanie oraz badania nieniszczące – podstawy”, które zorganizowano na życzenie stoczni. W szkoleniu udział wzięło 16 osób z Wydziałów TQ i TJ. Szkolenie prowadził trener, Kierownik ds. Szkoleń Morskich w Polsce Pan Andrzej Kaleciński przy udziale Inspektora Pana Krzysztofa Przybysza. Szkolenie zostało wysoko ocenione przez jego uczestników pod kątem przydatności merytorycznej omawianych zagadnień jak i jakości prowadzenia szkolenia. Pracownicy GSR aktywnie, od dłuższego czasu, uczestniczą w różnych szkoleniach organizowanych przez Lloyd’s Register w Polsce.

Fotografia ze szkolenia

W Gdyni w dniach 25-26 listopada 2015 odbyło się dwudniowe szkolenie Lloyd’s Register na temat: Inspektor wewnętrzny ILO 2006 MLC.

W Gdyni, w siedzibie armatora Chipolbrok i na jego zlecenie, w dniach 25-26 listopada 2015 odbyło się dwudniowe szkolenie Lloyd’s Register na temat: Inspektor wewnętrzny ILO 2006 MLC. W szkoleniu udział wzięło udział 11 osób z firmy: kapitanowie i pracownicy lądowi. Szkolenie prowadził Pan Krzysztof Janusz, doświadczony trener szkoleń morskich dla klientów, Inspektor ILO2006,MLC/Audytor ISM/ISPS. Podsumowując szkolenie, uczestnicy wysoko ocenili jego wartość merytoryczną oraz wiedzę i poziom prowadzenia szkolenia przez trenera.

W Szczecinie w siedzibie Polskiej Żeglugi Morskiej odbyło się szkolenie „Inspektor wewnętrzny ILO 2006 MLC”

W Szczecinie w siedzibie Polskiej Żeglugi Morskiej i na jej zlecenie, dniach 21-22 października 2015 odbyło się szkolenie na temat: Inspektor wewnętrzny ILO 2006 MLC. W szkoleniu udział wzięło 8 pracowników PŻM – kapitanowie i pracownicy lądowi.

Szkolenie 'Inspekcje kadłuba, uszkodzenia i naprawy' w Rumii

Szkolenie „Inspekcje kadłuba, uszkodzenia i naprawy” w Rumii

W dniach od 29 września do 01 października w Hotelu Faltom w Rumii odbyło się szkolenie na temat: „Inspekcje kadłuba, uszkodzenia i naprawy”. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele: Gdańskiej Stoczni Remontowej im Józefa Piłsudskiego, Remontowej Shipbuilding, Navikon SRY oraz UT Marine. Uczestnicy brali bardzo aktywny udział w szkoleniu, które na zakończenie wysoko ocenili za jego wartość merytoryczną. Szkolenie prowadził Kierownik ds. Szkoleń Morskich oraz Współpracy z Klientami w Polsce Pan Andrzej Kaleciński. Szkolenie było czternastym szkoleniem z tego tematu w okresie 10-lecia aktywności Działu Szkoleń Morskich w Polsce i jak widać, szkolenie to niezmiennie cieszy dużym zainteresowaniem.

Szkolenie w Centrum Biznesowym Pazim

Szkolenie w Szczecinie 26-27.8.2015, w Centrum Biznesowym Pazim

W dniach 26-27.8.2015 w Szczecinie, w Centrum Biznesowym Pazim, w odbyło się szkolenie na temat „ Audytor wewnętrzny ISM”. Szkolenie przeprowadzono dodatkowo do szkoleń zawartych w planie szkoleń na II półrocze 2015. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele z Polskich Linii Oceanicznych z Gdyni, Polskiej Żeglugi Morskiej oraz osoba prywatna pracująca, jako inspektor BHP w jednej ze stoczni we Francji. Uczestnicy szkolenia aktywnie brali udział w szkoleniu oraz dzielili się swoim doświadczeniem z zakresu bezpieczeństwa. Na zakończenie szkolenia uczestnicy w podsumowaniu wysoko ocenili wartość szkolenia. Szkolenie prowadził Kierownik ds. Szkoleń Morskich LR w Polsce Pan Andrzej Kaleciński. Uczestnicy wyrazili chęć uczestniczenia w innych szkoleniach Lloyd’s Register organizowanych Polsce.

Nowy sezon szkoleniowy od września do grudnia 2015

Witamy w nowym sezonie szkoleniowym od września do grudnia 2015. Mamy przyjemność zaprezentować Państwu nowy harmonogram szkoleń w lokalizacjach: Szczecin i Rumia. Równocześnie informujemy, że zostały wprowadzone dwa nowe szkolenia: „Inspektor wewnętrzny MLC 2006” oraz „Inspekcje systemów elektrotechnicznych i sterowania”. Ulotka informacyjna szkolenia „Inspekcje systemów elektrotechnicznych i sterowania” zostanie dodana na stronę szkoleń w nieco późniejszym terminie. Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach.

Pozostałe aktualności

Working together for a safer world


Lloyd's Register and variants of it are trading names of Lloyd's Register Group Limited, its subsidiaries and affiliates. 
Lloyd's Register Group Services Limited Reg. no. 6193893 is a limited company registered in England and Wales. Registered office: 71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS, UK.

Copyright Lloyd's Register Group Services Limited 2014. A member of the Lloyd's Register group.