Usługi
morskie
Usługi
przemysłowe
Dyrektywy
Europejskie
Przepisy
i standardy 
Lloyd's Register
Quality Assurance 
Zatwierdzeni
producenci i produkty 

Plan zarządzania efektywnością energii na statkach - SEEMP

 Czas trwania szkolenia: 1 dzień

Podczas szkolenia omawiane są wymagania dotyczące planu oraz podejście Lloyd's Register we wspieraniu armatorów przy opracowaniu tego planu i jego akceptacji na zgodność w wymaganiami.

Szkolenie prowadzone jest w j. polskim.

Uczestnicy dostają materiały w języku angielskim, które mogą być pomocne w opracowaniu planów dla statków floty armatora.

Pobierz informację o szkoleniu: Dokument PDF

Przeczytaj opinie klientów o szkoleniach

 

Working together for a safer world


Lloyd's Register and variants of it are trading names of Lloyd's Register Group Limited, its subsidiaries and affiliates. 
Lloyd's Register Group Services Limited Reg. no. 6193893 is a limited company registered in England and Wales. Registered office: 71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS, UK.

Copyright Lloyd's Register Group Services Limited 2014. A member of the Lloyd's Register group.