Usługi
morskie
Usługi
przemysłowe
Dyrektywy
Europejskie
Przepisy
i standardy 
Lloyd's Register
Quality Assurance 
Zatwierdzeni
producenci i produkty 

Opinie klientów o szkoleniach

Poniżej zamieszczamy opinie klientów o prowadzonych przez nas szkoleniach:

 

MLC 2006 (2012.12.27)

Przeczytaj opinię Euroafrica SL o szkoleniu ILO 2006 - podejście Lloyd's Register i wymagania konwencji.

 

MLC 2006

Just short opinion and comments from our side concerning training in which we took a part.
The training on 'ILO Maritime Labour Convention 2006" has been carried out in a very professional way.
It has been provided all necessary information regarding MLC 2006 regulations and necessary arrangements to fulfil MLC 2006 requirements.
The process of certification for MLC 2006 has been presented clearly and exhaustively.
Possible disputable issues has been presented as well as possible problems with implementation an certification.
Trainers are assessed as expirienced and well knowing the MLC 200 issues, very helpful in any doubtful matters clarification.
As usually practical point of view has been presented in very good, clear way.
 
Best regards,

Tomasz Chamuła
Commercial Director
Reederei Strahlmann Branch Office Szczecin

 

Inspekcje Klasyfikacyjne i Konwencyjne, Inspekcje PSC

Prowadzony przez Lloyd's Register trzydniowy kurs łączący tematykę Inspekcji Klasyfikacyjnych i Konwencyjnych oraz Inspekcji PSC względem wymogów Kodeksu ISM jest niezwykle przydatny zarówno dla służb technicznych Armatora jak i dla dowództwa statku.

W sposób jasny i przystępny przedstawia istotę i role IMO, Instytucji Klasyfikacyjnych oraz PSC i wyczerpująco omawia zadania i cele najważniejszych Konwencji: SOLAS/MARPOL/Load Line i wiodących Kodeksów: ISM i ISPS.

I co najważniejsze podaje przykłady i sposoby przeprowadzania przeglądów i inspekcji pod względem wymagań klasyfikacyjnych, konwencyjnych i Flagi, co jest nie do przecenienia dla inspektorów technicznych Armatora.

Janusz Zgajewski
Polsko-Chińskie Towarzystwo Okrętowe CHIPOLBROK S.A.

 

Szkolenie Inspekcje kadłuba, uszkodzenia i naprawy (2010.04.19-21)

W imieniu swoim, jak i kolegów pragnę podziękować za szkolenie z zakresu inspekcji kadłuba i jego napraw.

Tematyka szkolenia w dużej mierze pokrywa się z dzialalnością firmy Reederei Strahlmann Branch Office Szczecin, związana z techniczna i operacyjną eksploatacją floty. Zakres szkolenia jak i poruszona w nim problematyka spełniły nasze oczekiwania. Poza szeroko omówioną teorią z zakresu regulacji, na szczególną uwage zasługują praktyczne wskazówki przekazane podczas szkolenia. Kurs od strony organizacyjnej również oceniamy bardzo dobrze.

Z poważaniem,

Tomasz Chamuła
Shipyard Department Director
Reederei Strahlmann Branch Office Szczecin


 

Working together for a safer world


Lloyd's Register and variants of it are trading names of Lloyd's Register Group Limited, its subsidiaries and affiliates. 
Lloyd's Register Group Services Limited Reg. no. 6193893 is a limited company registered in England and Wales. Registered office: 71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS, UK.

Copyright Lloyd's Register Group Services Limited 2014. A member of the Lloyd's Register group.