Usługi
morskie
Usługi
przemysłowe
Dyrektywy
Europejskie
Przepisy
i standardy 
Lloyd's Register
Quality Assurance 
Zatwierdzeni
producenci i produkty 

ILO 2006 - podejście Lloyd's Register i wymagania konwencji

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

To jednodniowe szkolenie skierowane jest do osób chcących zapoznać się z podstawami konwencji ILO 2006 - jej wymaganiami i zastosowaniem.

Efektem ukończenia kursu jest lepsze zrozumienie wymagań dla środowiska pracy i warunków życia na statku, w tym technicznych i operacyjnych aspektów zawartych w ILO 2006.

Szkolenie będzie szczególnie korzystne dla osób, których obowiązki związane są z aspektami nadzorowania bezpieczeństwa, utrzymania i jakości, działaniami operacyjnymi, pracujących na statkach oraz innych w szerzej pojętym przemyśle morskim. Kurs przeznaczony jest dla osób zarządzających statkami, personelem i załogą statków, superintendentów, osób wyznaczonych (DPA), kapitanów i oficerów statków.

Pobierz ulotkę informacyjną dot. szkolenia:Dokument PDF

Przeczytaj opinie klientów o szkoleniach

Working together for a safer world


Lloyd's Register and variants of it are trading names of Lloyd's Register Group Limited, its subsidiaries and affiliates. 
Lloyd's Register Group Services Limited Reg. no. 6193893 is a limited company registered in England and Wales. Registered office: 71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS, UK.

Copyright Lloyd's Register Group Services Limited 2014. A member of the Lloyd's Register group.