Usługi
morskie
Usługi
przemysłowe
Dyrektywy
Europejskie
Przepisy
i standardy 
Lloyd's Register
Quality Assurance 
Zatwierdzeni
producenci i produkty 

Pomiary grubości kadłuba

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

Szkolenie ma formę seminarium przeznaczonego dla firm wykonujących pomiary grubości poszycia kadłuba, jak również dla innych, zainteresowanych tą tematyką.

Szkolenie „Pomiary grubości kadłuba” pozwoli uczestnikom na poszerzenie i ugruntowanie wiadomości dotyczących:

 • Pomiary grubości i ich krótki rys historyczny (TM = thickness measurment = pomiary grubości) oraz stare i nowe metody pomiarów
 • Jak dokonuje się pomiarów grubości na statkach z klasą Lloyd's Register (LR)
 • Zalecane sposoby zapisu pomiarów grubości
 • Lista „złotych zasad”, jakimi operator musi się kierować dokonując pomiarów grubości
 • Definicje korozji rozległej i nadmiernych ubytków
 • Jak oszacować wytrzymałość wzdłużną
 • Rady ogólne dot. raportów z pomiarów długości, włącznie z:
 • Lista formularzy TM używanych do zapisu pomiarów z poszczególnych lokalizacji
 • Co trzeba brać pod uwagę składając raporty (sprawozdania)
 • Przykłady typowych błędów w raportach
 • Przykłady problemów wynikłych z nieprawidłowych raportów
 • Czynniki do wzięcia pod uwagę gdy:
 • Dokonujemy pomiarów grubości
 • Przygotowujemy sprawozdania z pomiarów grubości
 • Lista publikacji, w których można znaleźć wymagania specyficzne dotyczące pomiarów grubości

Przeczytaj opinie klientów o szkoleniach

Working together for a safer world


Lloyd's Register and variants of it are trading names of Lloyd's Register Group Limited, its subsidiaries and affiliates. 
Lloyd's Register Group Services Limited Reg. no. 6193893 is a limited company registered in England and Wales. Registered office: 71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS, UK.

Copyright Lloyd's Register Group Services Limited 2014. A member of the Lloyd's Register group.