Usługi
morskie
Usługi
przemysłowe
Dyrektywy
Europejskie
Przepisy
i standardy 
Lloyd's Register
Quality Assurance 
Zatwierdzeni
producenci i produkty 

Inspekcje klasyfikacyjne i konwencyjne (statutowe)

Czas trwania szkolenia: 2 dni

W dzisiejszym, dynamicznie rozwijającym się przemyśle morskim, gdzie wymagania przepisów i konwencji międzynarodowych zmieniają się nieomal codziennie, istotnym czynnikiem mającym wpływ na sprawne funkcjonowanie personelu zarówno lądowego, jak i pływającego, jest bieżące informowanie i uaktualnienie stanu wiedzy o zmieniających się przepisach.

Ten 2 dniowy kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą dobrze rozumieć rolę i zasady działania towarzystwa klasyfikacyjnego w odniesieniu do wymagań IMO, oraz kiedy mają zastosowanie regulacje konwencyjne w imieniu administracji morskich różnych bander.

Szkolenie jest odpowiednie również dla tych, którzy chcą rozszerzyć, odświeżyć i wzmocnić swoją wiedzę w tym zakresie - jest ono zalecane zarówno dla nowo zatrudnionych, jak i doświadczonych pracowników branży morskiej.

Omawiane zagadnienia:

 • Klasyfikacja i rola towarzystwa klasyfikacyjnego.
 • Inspekcje okresowe i cykle inspekcji. Rozszerzony Program Inspekcji (Enhanced Survey Programme)
 • Pomiary grubości poszycia kadłuba
 • Inspekcje wyposażenia ratunkowego - (Safety Equipment)
 • Inspekcje związane z ochroną przed zanieczyszczaniem środowiska morskiego - Konwencja Marpol
 • Inspekcja Wolnej Burty (Load Line)
 • Wymagania kodeksu ISPS
 • Wymagania kodeksu ISM
 • Inspekcje Bezpieczeństwa Żeglugi - Port State Control

 

Na zakończenie tego kursu jego uczestnicy będą w stanie:

 
 • wyjaśnić rolę i funkcjonowanie towarzystwa klasyfikacyjnego,
 • zrozumieć wymagania klasyfikacyjne i zasady inspekcji konwencyjnych,
 • być przygotowanym do inspekcji klasyfikacyjnych oraz poprawiać efektywność inspekcji armatorskich prowadzonych na statkach, co zwiększa stopień bezpieczeństwa na statku, a z drugiej strony obniża ryzyko zanieczyszczenia akwenów morskich i powietrza.

Nie jest wymagane poprzednie doświadczenie zawodowe. Uczestnicy otrzymują materiały tylko w języku angielskim, natomiast prezentacja kursu odbywa się w języku polskim.

Na zakończenie wystawiane są świadectwa uczestnictwa.

 

Pobierz informację o szkoleniu: Dokument PDF

Przeczytaj opinie klientów o szkoleniach

Working together for a safer world


Lloyd's Register and variants of it are trading names of Lloyd's Register Group Limited, its subsidiaries and affiliates. 
Lloyd's Register Group Services Limited Reg. no. 6193893 is a limited company registered in England and Wales. Registered office: 71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS, UK.

Copyright Lloyd's Register Group Services Limited 2014. A member of the Lloyd's Register group.