Usługi
morskie
Usługi
przemysłowe
Dyrektywy
Europejskie
Przepisy
i standardy 
Lloyd's Register
Quality Assurance 
Zatwierdzeni
producenci i produkty 

Inspekcje kadłuba, uszkodzenia i naprawy

Czas trwania szkolenia: 3 dni

To trzydniowe szkolenie dostarczy umiejętności pozwalających rozpoznać różne typy wad i uszkodzeń, które mogą wystąpić w konstrukcji statku. Skorzystacie ucząc się wiarygodnych technik inspekcji prowadzących do lepszego rozpoznania stanu technicznego Waszych statków i sposobów poprawy.

Rozpoznanie uszkodzeń i wad konstrukcji statku często może być trudne, a decyzja czy należy rozpocząć naprawę nie zawsze jest oczywista. Nasze szkolenie zaznajomi Was z wiarygodnymi technikami inspekcji stosowanymi przez inspektorów Lloyd's Register na całym świecie. Nauczycie się rozpoznawać różne typy wad i uszkodzeń na podstawie praktycznych przykładów i analizy przypadków oraz zrozumiecie przyczyny ich powstawania.

Szkolenie będzie szczególnie korzystne dla każdego, kto przeprowadza inspekcje konstrukcji kadłuba włączając superintendentów, kapitanów, pierwszych oficerów, pierwszych mechaników, oficerów, personel stoczniowy i niezależnych inspektorów.

W przypadku pomyślnego zakończenia szkolenia uczestnicy otrzymają odpowiednie świadectwo.

Pobierz informację o szkoleniu:Dokument PDF

Przeczytaj opinie klientów o szkoleniach

Working together for a safer world


Lloyd's Register and variants of it are trading names of Lloyd's Register Group Limited, its subsidiaries and affiliates. 
Lloyd's Register Group Services Limited Reg. no. 6193893 is a limited company registered in England and Wales. Registered office: 71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS, UK.

Copyright Lloyd's Register Group Services Limited 2014. A member of the Lloyd's Register group.