Usługi
morskie
Usługi
przemysłowe
Dyrektywy
Europejskie
Przepisy
i standardy 
Lloyd's Register
Quality Assurance 
Zatwierdzeni
producenci i produkty 

Szkolenia oferowane dla klientów

Lloyd's Register od wielu lat organizuje z dużym powodzeniem kursy szkoleniowe z zakresu branży morskiej dla klientów na cały świecie. Kursy te cieszą się dużym zainteresowaniem i są wysoko oceniane przez naszych klientów.

W przeważającej większości szkolenia te są prowadzone w języku angielskim ze względu na jego powszechność w branży morskiej. Jednakże od pewnego czasu kursy, na które jest duży popyt, są również prowadzone lokalnie w językach: chińskim, hiszpańskim oraz polskim.

Dostępnymi kursami w języku polskim są:

1. Inspekcje kadłuba, uszkodzenia i naprawy - 3 dni
2. Inspekcje klasyfikacyjne i konwencyjne (statutowe) - 2 dni
3. Port State Control i ISM - 1 dzień
4. Pomiary grubości kadłuba - 1 dzień
5. MLC 2006 - podejście Lloyd's Register oraz wymagania certyfikacji - 1.5 dnia
6. Zarządzanie ryzykiem oraz analizy powypadkowe - 2 dni
7. Materiały, spawanie oraz badania nieniszczące - podstawy - 1 dzień
8. Plan zarządzania efektywnością energii na statkach - SEEMP - 1 dzień
9. Nadzorowanie budowy statków
10. Uszkodzenia oraz naprawy maszyn i urządzeń - moduł 1
11. Uszkodzenia oraz naprawy maszyn i urządzeń - moduł 2
12. Uszkodzenia oraz naprawy maszyn i urządzeń - moduł 3
13. ISM - efektywne zarządzanie systemem
14. Audytor wewnętrzny ISM
15. GMDSS - utrzymanie techniczne, wymagania, operacyjne oraz inspekcje roczne wyposażenia
16. Inspektor wewnętrzny ILO MLC (2006)
17. Audytor wewnętrzny ISM/ISPS
18. Inspekcje systemów i urządzeń elektrycznych oraz automatyki i sterowania
19. Praktyczne podejście do Dyrektywy Europejskiej dla Monitorowania, Raportowania i Weryfikacji (MRV) dot. emisji CO2 w żegludze
20. Kodeks ISM, a Osoba Wyznaczona (DPA)
21. Ładunkowe urządzenia dźwigowe oraz podnośne, opuszczające, wodujące dla łodzi ratunkowych, ratowniczych i tratw

Na zdjęciach powyżej: kurs „Inspekcje kadłuba, uszkodzenia i naprawy” w Szczecinie.

Oferujemy również szeroki zakres usług szkoleniowych z zakresu branży morskiej, które prowadzone są w wybranych centrach europejskich. Pełną listę szkoleń oferowanych dla naszych klientów można znaleźć na naszej stronie internetowej http://www.lr.org/sectors/marine/Services/training/Courses/index.aspx

Kursy są prowadzone przez doświadczonych specjalistów z danych tematów. W ramach opłaty za kurs uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, które są pomocne w pracy.

Kursy w Polsce są organizowane po otrzymaniu zapytań i zgłoszeń od zainteresowanych osób indywidualnych lub firm żeglugowych.

W latach 2006 oraz 2010 kurs "Inspekcje kadłuba, uszkodzenia i naprawy" był zorganizowany również dla PŻM (kwiecień 2006 rok na zdjęciu poniżej). Jakość i przydatność tego kursu została wysoko oceniona przez jego uczestników w każdym z prowadzonych szkoleń.Kontakt:
krzysztof.janusz@lr.org

Working together for a safer world


Lloyd's Register and variants of it are trading names of Lloyd's Register Group Limited, its subsidiaries and affiliates. 
Lloyd's Register Group Services Limited Reg. no. 6193893 is a limited company registered in England and Wales. Registered office: 71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS, UK.

Copyright Lloyd's Register Group Services Limited 2014. A member of the Lloyd's Register group.