Usługi
morskie
Usługi
przemysłowe
Dyrektywy
Europejskie
Przepisy
i standardy 
Lloyd's Register
Quality Assurance 
Zatwierdzeni
producenci i produkty 

Sine praejudicio – bez uprzedzeń

to hasło przewodnie naszego Towarzystwa. Tak pracujemy.

Lloyd's Register a Polska - historia

1683

Wszystko zaczęło się od kawy – takim hasłem reklamuje się nasza Centrala w Londynie. Ale tak naprawdę wszystko zaczęło się od wiedeńskiej wiktorii Jana III Sobieskiego, którego wojska zdobyły w obozie Kara Mustafy znaczne zapasy ... kawy. Gdyby nie zwycięstwo polskiego króla pod Wiedniem mieszkańcy naddunajskiej metropolii, a w ślad za nimi także innych stolic europejskich, nie nauczyliby się parzyć i pić kawy, nie powstałyby kawiarnie, kupcy i armatorzy nie mieliby miejsca spotkań do załatwiania w spokoju ważnych interesów (w karczmach i pubach zwykle nie bywało spokojnie), zapewne nie powstałby Rejestr Statków Lloyd’a. Ale po kolei.

1689

W sześć lat po bitwie pod Wiedniem, w roku 1689 Edward Lloyd – śladem idących za modą kupców w innych europejskich krajach - otworzył w Londynie przy Tower Street jedną z pierwszych w tym mieście kawiarni. Interes nie szedł dobrze. Dopiero kiedy w dwa lata później kawiarnia została przeniesiona do lokalu przy Lombard Street 16 stała się ona ulubionym miejscem spotkań kupców i armatorów.


1696

W roku 1696 Lloyd zaczął wydawać gazetę - zwaną „Lloyd's News” zawierającą informacje o statkach pływających pod banderą brytyjskiego imperium a także o statkach obcych zawijających do portów brytyjskich. W opisie statku znalazła się informacja dotycząca oceny stanu technicznego jednostki, jej wyposażenia jak i informacje na temat kapitana. Pozwalało to kupcom i ubezpieczycielom ocenić ryzyko powierzenia ładunku danemu armatorowi na konkretnym statku pod dowództwem wymienionego w rejestrze kapitana.

1760

Wiele lat po śmierci Edwarda Lloyd'a kawiarnia nosiła ciągle jego imię a spotykający się w niej ubezpieczyciele założyli w roku 1760 komitet, który rozpoczął wydawanie REJESTRU STATKÓW (Green Book - rejestr zielony).

Na ilustracji najstarsze zachowane wydanie: Rejestr z roku 1765.

1764

Wkrótce - w roku 1764 - wprowadzono tak zwaną klasę statku, od której zależała stawka ubezpieczenia. Najwyższą klasę oznaczano literą A, i dalej poprzez E, I, O do najgorszej, czyli U. Wyposażenie statku oznaczano w skali od G, przez M do B. W Rejestrze 1775-1776 oznaczenie klas zmieniono wprowadzając symbol A1 i liczbę określającą przewidywany okres eksploatacji. Oceny statku dokonywali wynajęci emerytowani kapitanowie na podstawie własnego doświadczenia. Była ona zatem bardzo niedoskonała i po pewnym czasie armatorzy zbulwersowani brakiem obiektywizmu założyli własny komitet i w roku 1799 zaczęli wydawać osobny REJESTR STATKÓW (The New Register Book of Shipping, zwany popularnie Red Book - rejestr czerwony).


1800

Pod koniec XVIII wieku kontakty kupców gdańskich z ich brytyjskimi partnerami były bardzo ożywione. Statki gdańskie woziły zboże do Anglii i znalazły się zarówno w zielonych jak i czerwonych Rejestrach Lloyd'a.

1827

W roku 1827 Konstanty Wolicki z Warszawy sprowadził do Gdańska, a potem na Wisłę zbudowane w Anglii parowce VICTORY i XIĄŻĘ XAWERY. Obydwie jednostki klasyfikowane były przez Rejestr Lloyd’a i nadano im klasę A1. Były to pierwsze w historii statki należące do polskiego armatora i pływające pod polską banderą klasyfikowane i mające klasę Lloyd's Register. Nie wiadomo jak bandera ta wyglądała, jednak informacja o tym, ze była to bandera polska znajdujemy zarówno w odpowiednich rocznikach Rejestru Lloyd’a jak i w rejestrze zawinięć statków do portu w Gdańsku na rok 1827 zachowanym w Archiwum Państwowym w Gdańsku.

1831

W kilka lat później, w roku 1831, wyłoniony w czasie Powstania Listopadowego polski Rząd Narodowy prowadził w Wielkiej Brytanii zakupy broni i amunicji dla oddziałów walczących w Kraju. Nie brakowało też ochotników. W celu przewiezienia ludzi i broni do Polski zakupiono lub wyczarterowano kilka brytyjskich statków o nazwach DRUMMER, SYMMETRY, CAP KENNEDY i PORT ROYAL. Nie zachowały się wizerunki tych jednostek, jednak informacje na ich temat można znaleźć w Rejestrach Lloyd's Register. Akcja Rządu Narodowego zakończyła się niepowodzeniem i statki wróciły do swoich poprzednich właścicieli.

1834

W roku 1834 komitet ubezpieczycieli i komitet armatorów połączyły się. Utworzono Towarzystwo Lloyd's Register of British and Foreign Shipping, którego statutowym zadaniem stała się klasyfikacja statków pod względem bezpieczeństwa. Ten akt prawny zwany jest re-konstytucją Lloyd's Register. Zatrudniono własnych wyszkolonych inspektorów i rozpoczęto tworzenie przepisów klasyfikacji statków. Nowy, wspólny rejestr przybrał znormalizowaną postać.

Na ilustracji Rejestry z roku 1764, 1775, 1834, 1884 i 1934.

Ważniejsze daty z historii przepisów i działalności Lloyd’s Register w XIX wieku.

W roku 1836 przyjęto pierwsze zlecenie klasyfikacji statku zbudowanego z żelaza

W roku 1852 zatrudniono po raz pierwszy inspektora poza Wyspami Brytyjskimi, aczkolwiek nie poza imperium - pracował w kanadyjskim Quebec.

Dopiero w cztery lata później inspektorzy Lloyd's Register rozpoczęli pracę w Belgii i w Holandii.

W roku 1855 opublikowane zostały pierwsze przepisy dotyczące budowy statków żelaznych.

W roku 1862 opublikowano przepisy dotyczące łańcuchów kotwicznych i kotwic.

W roku 1874 weszły w życie przepisy dotyczące napędu i urządzeń maszynowni. Zatrudniono pierwszego inspektora maszynowego, którego od tej pory zaczęto nazywać Engineer Surveyor, w odróżnieniu od inspektora kadłubowego zwanego Ship Surveyor.

Po raz pierwszy w historii żeglugi przepis dotyczący dopuszczalnego zanurzenia statku został wprowadzony przez Lloyd's Register już w roku 1835 (Load Line Regulation). Jednak przełomem stało się zastosowania znaku Plimsola (Plimsoll Mark) w roku 1875. Znak ten jednocześnie wprowadzał trwałe oznaczenie literami LR na dowód, że statek został dopuszczony do żeglugi przez Towarzystwo Lloyd's Register of Shipping.

W roku 1888 opublikowano przepisy dotyczące budowy statków stalowych.

1863

Polski Rząd Narodowy w okresie Powstania Styczniowego w roku 1863 - podobnie jak w roku 1831 - zdecydował się na zakup statków do przewozu broni i ochotników. Jeden z tych statków nosił nazwę WARD JACKSON. W Rejestrze Lloyd'a z roku
1864 wyraźnie widoczny zapis dotyczący tego statku, podający nazwisko kapitana, pojemność, wymiary, miejsce i rok budowy, armatora, port macierzysty, klasę (9A1)
i datę ostatniego przeglądu oraz informację o dokonanej zmianie nazwy statku na MAY QUEEN.
Drugim ze znanych statków powstania był parowiec GIPSEY QUEEN.

Brytyjski parowiec GIPSEY QUEEN - przewoził zaopatrzenie dla Powstania Styczniowego w roku 1863. Klasa Lloyd's Register 9A1.


1870

Kiedy w roku 1870 przeprowadzano nowelizację przepisów uznano, że statki zbudowane z żelaza mogą być eksploatowane nawet przez okres 100 lat i wprowadzono nową klasę 100A1. Jednocześnie postanowiono, że statki budowane pod specjalnym nadzorem inspektorów Lloyd's Register powinny być w wyraźny sposób wyróżnione w zapisach i wprowadzono stosowany do dziś krzyż maltański na oznaczenie wszystkich statków budowanych pod nadzorem Lloyd's Register gdziekolwiek na świecie. W ten sposób oznaczeniem najwyższej klasy Lloyd's Register stał się symbol: 100A1

1885

28 maja 1885 roku Komitet (General Commitee) podjął decyzję o uruchomieniu biura Lloyd’s Register w Szczecinie, gdzie początkowo obowiązki pełnił nieznany z nazwiska „non-exclusive” surveyor, natomiast w trzy lata później utworzone zostało biuro w Gdańsku. Tu pierwszym inspektorem został mianowany F.A. Bartels. Od 3 marca 1889 roku w Szczecinie inspektorem został mianowany Emil Herzberg.

Przed wybuchem pierwszej wojny światowej w Gdańsku inspektorem był Carl Schirnick (biuro mieściło się przy Pommersche Strasse w Sopocie) a w Szczecinie w dalszym ciągu Emil Herzberg. Biuro szczecińskie mieściło się w budynku przy Bollwerk 1. W obydwu tych portach biura Lloyd’s Register zaprzestały działalności latem roku 1914, kiedy Zjednoczone Królestwo znalazło się w stanie wojny z Niemcami.

1899

LILJA - zakupiony w West Hartlepool w roku 1899 przez jednego z pierwszych polskich armatorów, Tadeusza Bocheńskiego, nosił wcześniej nazwę ANTWERP CITY i pływał pod banderą brytyjską (zbudowany w roku 1894, 3229 BRT, klasa LRS 100A1).

1900

Pod koniec XIX wieku Rejestr Lloyd'a rozpoczął urzędowanie w pięknym nowym gmachu pod numerem 71 przy Fenchurch Street w Londynie.


1914

W roku 1914 Komitet podjął decyzję o częściowej zmianie nazwy. Od tej pory nazwa Towarzystwa przyjęła postać Lloyd's Register of Shipping.

1924

Po zakończeniu działań wojennych inspektorzy Lloyd's Register powrócili do Gdańska i Szczecinia w roku 1924, przy czym biuro gdańskie obsługiwało równocześnie polskie porty w Pucku i Gdyni, a także porty niemieckie w Elblągu i Królewcu. Biuro szczecińskie natomiast swym zasięgiem sięgało po Kołobrzeg na wschodzie, Stralsund i Berlin na zachodzie oraz Świnoujście na północy. Pierwszym inspektorem w Gdańsku był Ship Surveyor James Claude Dykes (biuro przy Reitbahn 3 w Gdańsku) a w Szczecinie Ship and Engineer Surveyor N.A. Stolte (biuro przy Bollwerk 4/5).

1920

Szkolny żaglowiec LWÓW - kolebka nawigatorów. Zbudowany w roku 1869 w Birkenhead jako CHINSURA. W roku 1920 zakupiony przez rząd Rzeczypospolitej i przebudowany na statek szkolny. Klasa LRS.

1921

W roku 1921 Towarzystwo Polskiej Żeglugi Morskiej w Nowym Jorku kupiło pasażerski statek NEW YORK - zdobywcę „Błękitnej Wstęgi Atlantyku” (zbudowany w roku 1888 w Glasgow, tonaż 10 499 BRT). Klasa LRS 100A1.1 2 3 4 5 Następna strona 


Working together for a safer world


Lloyd's Register and variants of it are trading names of Lloyd's Register Group Limited, its subsidiaries and affiliates. 
Lloyd's Register Group Services Limited Reg. no. 6193893 is a limited company registered in England and Wales. Registered office: 71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS, UK.

Copyright Lloyd's Register Group Services Limited 2014. A member of the Lloyd's Register group.