Usługi
morskie
Usługi
przemysłowe
Dyrektywy
Europejskie
Przepisy
i standardy 
Lloyd's Register
Quality Assurance 
Zatwierdzeni
producenci i produkty 

Lloyd's Register-Fairplay (LRF) jest jedyną instytucją upoważnioną przez International Maritime Organization (Międzynarodowa Organizacja Morska) do nadawania statkom numerów identyfikacyjnych IMO. Te siedmiocyfrowe, niepowtarzalne numery są nadawane przy wykorzystaniu światowej morskiej bazy danych (www.imonumbers.lrfairplay.com), zarządzanej przez LRF.

Ujednolicony system identyfikacji statków został przyjęty 19 listopada 1987 roku na mocy Rezolucji A.600(15) IMO.

Rezolucja ta umożliwiła stworzenie systemu numeracji, w którym każdy statek może być jednoznacznie zidentyfikowany przez numer w standardowym formacie. Numer ten nie zmienia się przez cały okres życia statku, niezależnie od zmiany jego rejestracji, typu, tonażu czy wymiarów, i który nigdy nie zostanie przypisany innej jednostce.

Zamiast opracowywać nowy system identyfikacji, wykorzystano dotychczasowy, opracowany przez Lloyd's Register (numer siedmiocyfrowy), który został przyjęty przez IMO jako obowiązujący dla wszystkich statków podlegających Konwencji SOLAS na mocy przepisu XI-1/3. W ciągu 20 lat od wprowadzenia numer IMO stał się uniwersalnym punktem odniesienia i wiele administracji morskich różnych krajów wykorzystuje ujednolicony system IMO zamiast dotychczas stosowanych własnych systemów identyfikacyjnych.

Numery IMO są nadawane morskim statkom handlowym, posiadającym własny napęd, o tonażu 100 GT i więcej, za wyjątkiem:

  • statków wykorzystywanych wyłącznie do rybołówstwa,
  • statków bez własnego napędu,
  • jachtów,
  • statków specjalnego przeznaczenia,
  • barek,
  • hydropłatów i poduszkowców,
  • doków pływających oraz konstrukcji klasyfikowanych w zbliżony sposób,
  • okrętów wojennych
  • statków drewnianych.

System numeracji został rozszerzony przez LRF na wyżej wymienione jednostki, w szczególności na statki rybackie i jachty służące celom zarobkowym, które spełniają wymagania Konwencji SOLAS.

Numer IMO jest umieszczany na certyfikatach statków wyszczególnionych w przepisie I/12 Konwencji SOLAS. Zgodnie z innym przepisem tej Konwencji statek musi być oznakowany tym numerem w sposób trwały i w widocznym miejscu. Co więcej, plany statku oraz wszystkie jego dokumenty muszą być oznaczone numerem IMO.

Working together for a safer world


Lloyd's Register and variants of it are trading names of Lloyd's Register Group Limited, its subsidiaries and affiliates. 
Lloyd's Register Group Services Limited Reg. no. 6193893 is a limited company registered in England and Wales. Registered office: 71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS, UK.

Copyright Lloyd's Register Group Services Limited 2014. A member of the Lloyd's Register group.