Usługi
morskie
Usługi
przemysłowe
Dyrektywy
Europejskie
Przepisy
i standardy 
Lloyd's Register
Quality Assurance 
Zatwierdzeni
producenci i produkty 

Usługi morskie

W miarę rozwoju świata życie staje się coraz bardziej złożone. Lloyd's Register świadczy swoje usługi na całym świecie, wykonując oceny i certyfikacje statków, systemów i zakładów w celu poprawy jakości i zwiększenia bezpieczeństwa. Na całym świecie 5.000 naszych ludzi jest zaangażowanych w realizację tego celu, by móc zapewnić, że każdy system, składnik majątku i narzędzie skutecznie spełnia swoje zadanie i przyczynia się do poprawy wyników.

Współpraca z nami daje Państwu możliwość skorzystania z naszego doświadczenia, które należy do jednego z największych na świecie, jak również z organizacji wyspecjalizowanej w świadczeniu najlepszych usług przez cały okres eksploatacji statku. Reagując żywo, w sposób elastyczny i przyjazny, z zaangażowaniem pomagamy zwiększyć sukces Państwa działalności, optymalizując bezpieczeństwo i chroniąc środowisko.

Ponieważ życie jest ważne, bezpieczeństwo nie może być przedmiotem negocjacji - normy wymagają konsekwentnego przestrzegania. Takie jest przeświadczenie Lloyd's Register, który posiada odpowiednie doświadczenie, aby to zapewnić. Mamy także inną bezcenną cechę, którą jest niezależność. W ciągu całego okresu naszego istnienia reagowaliśmy na zachodzące zmiany i przewodziliśmy rozwiązaniom, które czyniły życie bezpieczniejszym i pomagały firmom prosperować.

Nasze rady i pomoc są zawsze w zasięgu ręki.

DLA LLOYD'S REGISTER LICZY SIĘ ŻYCIE

Working together for a safer world


Lloyd's Register and variants of it are trading names of Lloyd's Register Group Limited, its subsidiaries and affiliates. 
Lloyd's Register Group Services Limited Reg. no. 6193893 is a limited company registered in England and Wales. Registered office: 71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS, UK.

Copyright Lloyd's Register Group Services Limited 2014. A member of the Lloyd's Register group.