Usługi
morskie
Usługi
przemysłowe
Dyrektywy
Europejskie
Przepisy
i standardy 
Lloyd's Register
Quality Assurance 
Zatwierdzeni
producenci i produkty 

Rys Historyczny


Wszystko zaczęło się w XVII wieku w Londynie, gdzie Edward Lloyd założył kawiarnię, w której spotykali się kupcy, agenci ubezpieczeniowi oraz wszyscy ci, którzy byli związani z żeglugą i handlem drogą morską. Edward Lloyd wpadł na pomysł, że dzięki publikowaniu zasłyszanych nowości mógłby pomóc bywalcom kawiarni w wymianie ważnych informacji.

W roku 1760 założyli oni Register Society (Towarzystwo Klasyfikacyjne), które w 1764 roku wydało swój pierwszy Rejestr Statków (Register of Ships). Publikacja ta dawała, zarówno kupcom jak i agentom ubezpieczeniowym, informacje o statkach, które wynajmowali i ubezpieczali. W 1834 Towarzystwo to zostało przemianowane na Lloyd’s Register of British and Foreign Shipping (Rejestr Lloyda Statków Brytyjskich i Zagranicznych). W tym samym roku wyszły pierwsze Przepisy (Rules) dotyczące wymogów w zakresie budowy statków.

W pierwszym roku swojej działalności Lloyd’s Register of British and Foreign Shipping zatrudniał 63 inspektorów, a do 1840 roku odbiorom klasyfikacyjnym na zgodność z przepisami poddano 15 tys. statków. W roku 1852 otwarto w Kanadzie pierwsze zagraniczne biuro, a za nim kolejne. W 1914 zmieniono nazwę na Lloyd’s Register of Shipping. Z czasem rozszerzono zakres usług na inne sektory przemysłu, a obecna nazwa Lloyd’s Register odpowiada szerokiemu zakresowi świadczonych usług.

Working together for a safer world


Lloyd's Register and variants of it are trading names of Lloyd's Register Group Limited, its subsidiaries and affiliates. 
Lloyd's Register Group Services Limited Reg. no. 6193893 is a limited company registered in England and Wales. Registered office: 71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS, UK.

Copyright Lloyd's Register Group Services Limited 2014. A member of the Lloyd's Register group.