Usługi
morskie
Usługi
przemysłowe
Dyrektywy
Europejskie
Przepisy
i standardy 
Lloyd's Register
Quality Assurance 
Zatwierdzeni
producenci i produkty 

Nowe szkolenia w naszym wykazie szkoleń 

26 października 2016

Z przyjemnością informujemy, że właśnie dodaliśmy do naszego wykazu szkoleń dwa nowe szkolenia, do uczestnictwa w których serdecznie zapraszamy, a są to:

1. Kodeks ISM, a Osoba Wyznaczona (DPA) – 2 dni.
2. Inspekcje statkowych ładunkowych urządzeń dźwigowych oraz żurawików – 1.5 dnia.

Mamy nadzieje, że w/w szkolenia spotkają się z Państwa zainteresowaniem

Working together for a safer world


Lloyd's Register and variants of it are trading names of Lloyd's Register Group Limited, its subsidiaries and affiliates. 
Lloyd's Register Group Services Limited Reg. no. 6193893 is a limited company registered in England and Wales. Registered office: 71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS, UK.

Copyright Lloyd's Register Group Services Limited 2014. A member of the Lloyd's Register group.