Usługi
morskie
Usługi
przemysłowe
Dyrektywy
Europejskie
Przepisy
i standardy 
Lloyd's Register
Quality Assurance 
Zatwierdzeni
producenci i produkty 

Nowe szkolenie: praktyczne podejście do Dyrektywy Europejskiej dla Monitorowania, Raportowania i Weryfikacji (MRV) dot. emisji CO2 w żegludze 

3 października 2016

Szanowni Państwo, Unijna Dyrektywa dotycząca „Monitorowania, raportowania i weryfikacji” (MRV) emisji CO2, pochodzących z transportu morskiego weszła w życie w lipcu 2015. Od 2018 statki > 5000GT zawijające, wychodzące lub operujące pomiędzy portami UE będą zobowiązane do zgłaszania swoich zweryfikowanych sprawozdań dotyczących emisji i innych istotnych informacji. Aby umożliwić firmom żeglugowym lepsze zrozumienie tematyki, przez co łatwiejsze opracowanie i wdrożenie wymagań Dyrektywy w wyznaczonym czasie, przygotowaliśmy dla Państwa jednodniowe szkolenie, na które zapraszamy.

Pobierz informacje dot. szkolenia

Working together for a safer world


Lloyd's Register and variants of it are trading names of Lloyd's Register Group Limited, its subsidiaries and affiliates. 
Lloyd's Register Group Services Limited Reg. no. 6193893 is a limited company registered in England and Wales. Registered office: 71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS, UK.

Copyright Lloyd's Register Group Services Limited 2014. A member of the Lloyd's Register group.