Usługi
morskie
Usługi
przemysłowe
Dyrektywy
Europejskie
Przepisy
i standardy 
Lloyd's Register
Quality Assurance 
Zatwierdzeni
producenci i produkty 

Jednodniowe szkolenie na temat: „Materiały, spawanie oraz badania nieniszczące – podstawy” 

3 marca 2016

W dniu 3 marca 2016 w Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. J. Piłsudskiego S.A., przeprowadzono jednodniowe szkolenie na temat: „Materiały, spawanie oraz badania nieniszczące – podstawy”, które zorganizowano na życzenie stoczni.
W szkoleniu udział wzięło 16 osób z Wydziałów TQ i TJ.
Szkolenie prowadził trener, Kierownik ds. Szkoleń Morskich w Polsce Pan Andrzej Kaleciński przy udziale Inspektora Pana Krzysztofa Przybysza.
Szkolenie zostało wysoko ocenione przez jego uczestników pod kątem przydatności merytorycznej omawianych zagadnień jak i jakości prowadzenia szkolenia.
Pracownicy GSR aktywnie, od dłuższego czasu, uczestniczą w różnych szkoleniach organizowanych przez Lloyd’s Register w Polsce.

Fotografia ze szkolenia

Fotografia ze szkolenia

Working together for a safer world


Lloyd's Register and variants of it are trading names of Lloyd's Register Group Limited, its subsidiaries and affiliates. 
Lloyd's Register Group Services Limited Reg. no. 6193893 is a limited company registered in England and Wales. Registered office: 71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS, UK.

Copyright Lloyd's Register Group Services Limited 2014. A member of the Lloyd's Register group.