Usługi
morskie
Usługi
przemysłowe
Dyrektywy
Europejskie
Przepisy
i standardy 
Lloyd's Register
Quality Assurance 
Zatwierdzeni
producenci i produkty 

W Szczecinie w siedzibie Polskiej Żeglugi Morskiej odbyło się szkolenie „Inspektor wewnętrzny ILO 2006 MLC” 

22 października 2015

W Szczecinie w siedzibie Polskiej Żeglugi Morskiej i na jej zlecenie, dniach 21-22 października 2015 odbyło się szkolenie na temat: Inspektor wewnętrzny ILO 2006 MLC.

W szkoleniu udział wzięło 8 pracowników PŻM – kapitanowie i pracownicy lądowi.

Szkolenie prowadził Pan Krzysztof Janusz, doświadczony trener szkoleń morskich dla klientów, Inspektor ILO2006,MLC/Audytor ISM/ISPS.

Na zakończenie szkolenia uczestnicy w podsumowaniu, wysoko ocenili wartość merytoryczną szkolenia oraz wiedzę i poziom prowadzenia szkolenia przez trenera.

 Pod koniec listopada tego roku planowane jest jeszcze jedno szkolenie z tej tematyki dla innego armatora w Gdyni.

Working together for a safer world


Lloyd's Register and variants of it are trading names of Lloyd's Register Group Limited, its subsidiaries and affiliates. 
Lloyd's Register Group Services Limited Reg. no. 6193893 is a limited company registered in England and Wales. Registered office: 71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS, UK.

Copyright Lloyd's Register Group Services Limited 2014. A member of the Lloyd's Register group.