Usługi
morskie
Usługi
przemysłowe
Dyrektywy
Europejskie
Przepisy
i standardy 
Lloyd's Register
Quality Assurance 
Zatwierdzeni
producenci i produkty 

Szkolenie w Szczecinie 26-27.8.2015, w Centrum Biznesowym Pazim 

27 sierpnia 2015

W dniach 26-27.8.2015 w Szczecinie, w Centrum Biznesowym Pazim, w odbyło się szkolenie na temat „ Audytor wewnętrzny ISM”.
Szkolenie przeprowadzono dodatkowo do szkoleń zawartych w planie szkoleń na II półrocze 2015.
W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele z Polskich Linii Oceanicznych z Gdyni, Polskiej Żeglugi Morskiej oraz osoba prywatna pracująca, jako inspektor BHP w jednej ze stoczni we Francji.
Uczestnicy szkolenia aktywnie brali udział w szkoleniu oraz dzielili się swoim doświadczeniem z zakresu bezpieczeństwa.
Na zakończenie szkolenia uczestnicy w podsumowaniu wysoko ocenili wartość szkolenia.
Szkolenie prowadził Kierownik ds. Szkoleń Morskich LR w Polsce Pan Andrzej Kaleciński. Uczestnicy wyrazili chęć uczestniczenia w innych szkoleniach Lloyd’s Register organizowanych Polsce.

Szkolenie w Centrum Biznesowym Pazim

Working together for a safer world


Lloyd's Register and variants of it are trading names of Lloyd's Register Group Limited, its subsidiaries and affiliates. 
Lloyd's Register Group Services Limited Reg. no. 6193893 is a limited company registered in England and Wales. Registered office: 71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS, UK.

Copyright Lloyd's Register Group Services Limited 2014. A member of the Lloyd's Register group.