Usługi
morskie
Usługi
przemysłowe
Dyrektywy
Europejskie
Przepisy
i standardy 
Lloyd's Register
Quality Assurance 
Zatwierdzeni
producenci i produkty 

Lloyd's Register Quality Assurance

Lloyd's Register Quality Assurance jest międzynarodową instytucją certyfikującą zrzeszoną z Lloyd's Register. Nazwa Lloyd's Register (LR) tradycyjnie wiąże się z jakością i rzeczywiście Lloyd's Register zapewnia najwyższy standard wykonania nadzoru technicznego już od 240 lat.

LRQA pielęgnuje tą samą reputację w obszarze certyfikacji systemów jakości. Dzisiaj, przez globalną sieć LR, LRQA rozwija się i staje się jedną z wiodących światowych instytucji certyfikujących. LRQA wspiera przedsiębiorstwa o różnej liczbie zatrudnionych od małych firm do dużych międzynarodowych korporacji mających swoje oddziały na całym świecie.

Międzynarodowe uznanie i doświadczenie auditorów pozwala LRQA na dostarczenie szerokiego zakresu profesjonalnych usług certyfikacyjnych.

Celem działalności LRQA jest pomoc klientom w wykorzystaniu systemów zarządzania do doskonalenia swoich organizacji przez rzetelne przeprowadzanie auditów i certyfikację ich systemów jakości.


www.lrqa.pl

Working together for a safer world


Lloyd's Register and variants of it are trading names of Lloyd's Register Group Limited, its subsidiaries and affiliates. 
Lloyd's Register Group Services Limited Reg. no. 6193893 is a limited company registered in England and Wales. Registered office: 71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS, UK.

Copyright Lloyd's Register Group Services Limited 2014. A member of the Lloyd's Register group.