Usługi
morskie
Usługi
przemysłowe
Dyrektywy
Europejskie
Przepisy
i standardy 
Lloyd's Register
Quality Assurance 
Zatwierdzeni
producenci i produkty 

Archiwum

Nowy program szkoleń na I połowę 2017 roku

Szanowni Państwo, powoli kończy się już rok 2016, więc skończył się również nasz program szkoleń zaplanowanym w mijającym roku. W tym roku wprowadziliśmy również pięć nowych szkoleń w j. polskim do naszego wykazu oraz jedno opracowane lokalnie. Jest już dostępny nowy program szkoleń na I połowę 2017 roku. Serdecznie zapraszamy do przeglądnięcia naszych nowych propozycji.

Nowe szkolenia w naszym wykazie szkoleń

Z przyjemnością informujemy, że właśnie dodaliśmy do naszego wykazu szkoleń dwa nowe szkolenia, do uczestnictwa w których serdecznie zapraszamy, a są to: 1) Kodeks ISM, a Osoba Wyznaczona (DPA) – 2 dni. 2) Inspekcje statkowych ładunkowych urządzeń dźwigowych oraz żurawików – 1.5 dnia. Mamy nadzieje, że w/w szkolenia spotkają się z Państwa zainteresowaniem

Nowe szkolenie: praktyczne podejście do Dyrektywy Europejskiej dla Monitorowania, Raportowania i Weryfikacji (MRV) dot. emisji CO2 w żegludze

Szanowni Państwo, Unijna Dyrektywa dotycząca „Monitorowania, raportowania i weryfikacji” (MRV) emisji CO2, pochodzących z transportu morskiego weszła w życie w lipcu 2015. Od 2018 statki > 5000GT zawijające, wychodzące lub operujące pomiędzy portami UE będą zobowiązane do zgłaszania swoich zweryfikowanych sprawozdań dotyczących emisji i innych istotnych informacji. Aby umożliwić firmom żeglugowym lepsze zrozumienie tematyki, przez co łatwiejsze opracowanie i wdrożenie wymagań Dyrektywy w wyznaczonym czasie, przygotowaliśmy dla Państwa jednodniowe szkolenie, na które zapraszamy.

Nowy cykl szkoleń wrzesień - grudzień 2016

Szanowni Państwo, rozpoczynamy we wrześniu 2016 nowy cykl szkoleń: wrzesień-grudzień. Zawiera on dwa nowo wprowadzone szkolenia w j. polskim i są to: trzydniowy – „Audytor wewnętrzny ISM/ISPS” oraz trzydniowy z założenia, chociaż może być rozdzielony wg zainteresowania tematycznego – „Inspekcje systemów elektrotechnicznych oraz automatyki i sterowania”. W październiku 2015 minęło już 10 lat prowadzenia działalności szkoleń morskich LR w Polsce, podczas której mieliśmy przyjemność spotkać ponad 1100 osób uczestniczących w naszych różnych szkoleniach i prowadzonych seminariach. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach w nadchodzącym sezonie.

Fotografia ze szkolenia

Jednodniowe szkolenie na temat: „Materiały, spawanie oraz badania nieniszczące – podstawy”

W dniu 3 marca 2016 w Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. J. Piłsudskiego S.A., przeprowadzono jednodniowe szkolenie na temat: „Materiały, spawanie oraz badania nieniszczące – podstawy”, które zorganizowano na życzenie stoczni. W szkoleniu udział wzięło 16 osób z Wydziałów TQ i TJ. Szkolenie prowadził trener, Kierownik ds. Szkoleń Morskich w Polsce Pan Andrzej Kaleciński przy udziale Inspektora Pana Krzysztofa Przybysza. Szkolenie zostało wysoko ocenione przez jego uczestników pod kątem przydatności merytorycznej omawianych zagadnień jak i jakości prowadzenia szkolenia. Pracownicy GSR aktywnie, od dłuższego czasu, uczestniczą w różnych szkoleniach organizowanych przez Lloyd’s Register w Polsce.

Working together for a safer world


Lloyd's Register and variants of it are trading names of Lloyd's Register Group Limited, its subsidiaries and affiliates. 
Lloyd's Register Group Services Limited Reg. no. 6193893 is a limited company registered in England and Wales. Registered office: 71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS, UK.

Copyright Lloyd's Register Group Services Limited 2014. A member of the Lloyd's Register group.