Usługi
morskie
Usługi
przemysłowe
Dyrektywy
Europejskie
Przepisy
i standardy 
Lloyd's Register
Quality Assurance 
Zatwierdzeni
producenci i produkty 

Archiwum

Szkolenia - I kwartał 2010 roku

W związku z zainteresowaniem Klientów prowadzonymi lokalnie szkoleniami, pragniemy poinformować o kursach zaplanowanych na I półrocze 2010 roku.

Szkolenia Lloyd's Register

17-19 listopada 2009 miała miejsce w hotelu Novotel w Szczecinie, kolejna edycja szkolenia dotycząca "Inspekcji Kadłuba - Uszkodzenia i Naprawy". Pozytywnie oceniony przez naszych Klientów kurs, w którym brali udział przedstawiciele Green Management, Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu i Genfer Design, prowadzony był w języku polskim. Tydzień później, tj. 25 listopada...

Szkolenia - IV kwartał 2009 roku

W związku z zainteresowaniem Klientów prowadzonymi lokalnie szkoleniami, pragniemy poinformować o kursach zaplanowanych na IV kwartał 2009 roku.

Ze smutkiem informujemy, że zmarł Charles A.C. MacGregor

Ze smutkiem informujemy, że zmarł Charles A.C. MacGregor, długoletni szef biura Lloyd's Register w Szczecinie. Charlie, Szkot z pochodzenia, był dobrze znany w szczecińskich stoczniach, portach oraz innych firmach związanych z gospodarką morską.

Lipcowe wydanie Horizons

Ukazało się kolejne wydanie Horizons - publikacji technicznej Grupy Lloyd's Register poświęconej problematyce morskiej. Publikacja ta bada szczegółowo wsparcie, jakiego udziela Lloyd's Register na rzecz bezpieczniejszej żeglugi poprzez zaspokajanie potrzeb środowiska i globalnego handlu morskiego.

W Szczecinie odbył się kurs „Inspekcje Kadłuba i Naprawy”

W dniach 2-4 czerwca 2009 w Szczecinie odbył się kurs "Inspekcje Kadłuba i Naprawy", w którym uczestniczyło 11 osób z różnych firm: Stoczni Gryfia w Szczecinie, Maritime Shipyard z Gdyni, Navikon SRY w Szczecinie oraz przedstawiciele armatorów - Green Reefers Polska oraz Unibaltic.

Nowe szkolenie ILO Maritime Labour Convention 2006 (MLC, 2006) Awareness Course

Uprzejmie informujemy o wprowadzeniu do naszej oferty nowego 1-dniowego szkolenia "ILO Maritime Labour Convention 2006 (MLC, 2006) Awareness Course". Pierwsza jego edycja odbędzie się na przełomie września i października 2009r. w Szczecinie i / lub w Trójmieście. Kurs będzie prowadzony w języku angielskim.

Przekazanie kolejnej jednostki przez Stocznię Szczecińską Nową

Nastąpiło przekazanie szóstej, ostatniej już jednostki z serii B 201-II dla armatora holenderskiego, Spliethoff's Bevrachtingskantoor BV, budowanej pod nadzorem LR przez zamykaną Stocznię Szczecińską Nową.

Kursy - II kwartał 2009

W związku z zainteresowaniem Klientów prowadzonymi lokalnie szkoleniami, pragniemy poinformować o kursach zaplanowanych na II kwartał 2009 roku.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii do ograniczenia zużycia paliwa na statkach i emisji gazów cieplarnianych do atmosfery

Na konferencji zorganizowanej w trakcie odbywającej się w Istambule Międzynarodowej Wystawy Morskiej (SMM), wystąpił Dr Zabi Bazari, Menedżer Działu Ship Energy Services Lloyd's Register, który stwierdził, że oszczędności w zużyciu energii sięgające niemal 40 procent można osiągnąć dzięki wdrożeniu nowoczesnych systemów i nowatorskich rozwiązań w projektowaniu statków. Patrząc perspektywicznie, ogniwa paliwowe mogą niedługo stać się głównym źródłem energii na statkach handlowych, a na niektórych już są stosowane.

W stoczni Marine Projects Ltd. położono stępkę pod kolejny drobnicowiec

W stoczni Marine Projects Ltd. położono stępkę pod kolejny drobnicowiec budowany na zlecenie holenderskiej stoczni Bodewes. Budowana jednostka to drobnicowiec wzmocniony do przewozu ładunków ciężkich i kontenerów na pokładzie.

Wstępny zarys nadchodzących zmian legislacyjnych

Lloyd's Register przygotował wstępny zarys nadchodzących zmian legislacyjnych w odniesieniu do bezpieczeństwa życia na morzu i ochrony środowiska, mających istotny wpływ na zarządzanie i eksploatację statków.

Przekazanie do eksploatacji kolejnej jednostki budowanej przez Marine Project Ltd. - PERNILLE

Nastąpiło przekazanie do eksploatacji kolejnej jednostki budowanej przez Marine Project Ltd. na zlecenie holenderskiej stoczni Bodewes - PERNILLE. Jest to drobnicowiec wzmocniony do przewozu ładunków ciężkich i kontenerów na pokładzie.

Kolejne wydanie Horizons

Ukazało się kolejne wydanie Horizons - publikacji technicznej Grupy Lloyd's Register poświęconej problematyce morskiej. Publikacja ta szczegółowo omawia zaangażowanie Lloyd's Register w promowanie technologii morskiej, zarówno na morzu, jak i na lądzie. Obejmuje również zagadnienia dotyczące pomocy udzielanej armatorom przez Grupę Lloyd's Register.

Working together for a safer world


Lloyd's Register and variants of it are trading names of Lloyd's Register Group Limited, its subsidiaries and affiliates. 
Lloyd's Register Group Services Limited Reg. no. 6193893 is a limited company registered in England and Wales. Registered office: 71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS, UK.

Copyright Lloyd's Register Group Services Limited 2014. A member of the Lloyd's Register group.