Usługi
morskie
Usługi
przemysłowe
Dyrektywy
Europejskie
Przepisy
i standardy 
Lloyd's Register
Quality Assurance 
Zatwierdzeni
producenci i produkty 

Archiwum

Spotkanie w Hotelu Radisson

W Hotelu Radisson odbyło się spotkanie zorganizowane przez Biuro LR w Szczecinie, na które zostali zaproszeni przedstawiciele największych polskich armatorów, stoczni i firm współpracujących z naszym Towarzystwem, jak Polska Żegluga Morska, Euroafrica, Unibaltic, czy Stocznia Szczecińska Nowa.

Simara

nastąpiło kolejne przekazanie do eksploatacji jednostki budowanej pod nadzorem LR. Tym razem uroczystość odbyła się w Gdańskiej Stoczni „Remontowa” S.A., gdzie zakończono prace nad budową promu pasażerskiego SIMARA ACE.

Smit Bioko

Przekazano do eksploatacji kolejny już holownik typu ASD 3211 (Azimuth Stern Drive, 32.5m długości, 11m szerokości, zanurzenie 4.70m, 374 gt) budowany w całości przez Damen Shiyards Gdynia S.A. na zamówienie armatora holenderskiego.

Potrójna uroczystość w Stoczni Szczecińskiej Nowej

odbyła się potrójna uroczystość w Stoczni Szczecińskiej Nowej z udziałem jednostek serii B 201/II, budowanych pod nadzorem Lloyd's Register.

GALATEA

17 października 2007 roku w Londynie na Tamizie odbyło się uroczyste nadanie imienia GALATEA, jednostce zbudowanej przez Gdańską Stocznię REMONTOWA S.A. w ramach tzw. „Królewskiego Kontraktu”.

Wodowanie

Dnia 06.04.2007 odbyło się wodowanie kolejnego, budowanego z klasą LR, statku typu Con-Ro (B201-II/4) - "Genca" w Stoczni Szczecińskiej Nowa

50-lecie Lloyd's Register (Polska) Sp. z o.o.

50-lecie Lloyd's Register (Polska) Sp. z o.o.

Wodowanie

Wodowanie jednostki 1064/1 "HENRIK"

Working together for a safer world


Lloyd's Register and variants of it are trading names of Lloyd's Register Group Limited, its subsidiaries and affiliates. 
Lloyd's Register Group Services Limited Reg. no. 6193893 is a limited company registered in England and Wales. Registered office: 71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS, UK.

Copyright Lloyd's Register Group Services Limited 2014. A member of the Lloyd's Register group.